PRIMON

Hierarchiák


A statisztikai rendszerek, így a nyomatmenedzsment rendszerek is az alkalmazott adatokat feltételek szerint rendezve dolgozzák fel. Ezek a rendezési feltételek a felhasználásuk jellegéből adódnak. Egy nyomatmenedzsment rendszer nyomtatásához tartozó két legfontosabb feltétele a feladatokat kezdeményező felhasználó és a megvalósító eszköz, a nyomtató. Számosságuk okán ezeket hierarchikusan lehet kezelni, a felhasználókat a szervezeti, elszámolási csoportok szerint; az eszközöket az üzemeltetési, alkalmazási és telepítési csoportok szerint. A PRIMON Nyomatmenedzsment rendszerben lehetőség van egy harmadik, egyedi hierarchia alkalmazására és megjelenítésére is, ez pedig az eszközök területi eloszlását követő és megjelenítő térképes hierarchia.
 
A főcsomópontban és az alárendeltségek elosztási csomópontjaiban hierarchia gazdák nevezhetők ki, akiknek jogosultságuk van a csomópont alatt található egyedi végpontok és elosztási pontok ellenőrzésére és menedzselésére.  Csomópontok lehetnek például felhasználók szerint a főosztályok, osztályok, csoportok stb., eszközök szerint a multifunkciós készülékek, asztali eszközök stb., térképes hierarchia szerint települések, épületek, emeletek stb. A csomópont gazdáknak egyedi belépési jogosultságuk van a webes felülethez, ahol csak azokat az eszközöket, felhasználókat és területi egységeket láthatják, akik az õ hierarchikus pozíciójuk alatt találhatók.
 

Felhasználói hierarchia:

A kapott import adatok alapján (lásd az Import részt!) a PRIMON Nyomatmenedzsment rendszerbe leképződhet a teljes szervezeti hierarchia, a legfelsőbb szinttől fa szerkezeten levezetve egészen a legkisebb csoport összes különálló dolgozójáig. Segítségével részletes elszámolások adhatók (akár havi, vagy egyéb rendszerességgel) a költségekről, a teljes nyomtatási környezet üzemköltsége szétosztható az osztályokra, a csoportokra, vagy akár az egyes dolgozókra (lásd az Export részt!).

Eszköz hierarchia:

Az üzemeltetett eszközök az üzemeltetési szempontok alapján csoportokra oszthatók, több szintre bontva, a felhasználói hierarchiához hasonlóan (pl. saját eszközök vagy bérelt eszközök, kis- vagy nagyteljesítményű készülékek, különböző szolgáltatók által üzemben tartott nyomtatók stb.). Itt is ki lehet nevezni hierarchia gazdákat, akik akár a készülékek üzemeltetéséért, a megfelelő beállításokért felelhetnek. A PRIMON Nyomatmenedzsment rendszer az eszközhierarchiát hálózati alapadatokra hivatkozva automatikusan elkészítheti, illetve karbantarthatja.

Térképes hierarchia:

A térképes hierarchia az eszköz hierarchia kiegészítése. Általa lehetőség van arra, hogy az üzemeltetett eszközök, nyomtatók és fénymásolók nem csak üzemi tényezőik, de elhelyezkedésük alapján is elhelyezhetők legyenek a nyomatmenedzsment keretein belül. Térképekkel, alaprajzokkal tölthető fel az adatbázis, ahol is üzempontok beállításával egyszerűen ki lehet jelölni az eszközökhöz rendelt telepítési helyeket. Először különböző méretarányú térképeken a telephelyek kerülnek ki, majd a hierarchiában egyre lejjebb jutva épület képeken, végül alaprajzokon drag-and-drop jelleggel elhelyezhetők az eszközök is. A webes felületen így látványos, könnyen érthető kép kapható az aktuális eszközállományról, annak terheltségéről és állapotáról.